Liefdadigheid

Enkele van onze klanten verkopen voornamelijk voedingsproducten, vaak seizoensgebonden. Het gebeurt wel eens dat een bepaald product niet meer verkocht wordt vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Om verspilling te voorkomen, schenken we het aan goede doelen zoals woonzorgcentra, sociale projecten, lokale verenigingen, enz.

Wij besteden voor één van onze grootste klanten ook werk uit aan een begeleidingscentrum in Peer-Wijchmaal, dat mensen inzet met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij stellen voor ons al de reclamefolders samen, zodat deze voor ons gemakkelijker te verwerken zijn.  Door structureel met hen samen te werken, worden ze actief betrokken bij de samenleving. Dit past perfect binnen de waarden en normen van BEfulfilment.